Przejdź do treści

Formy organizacyjne energetyki obywatelskiej w Polsce.

Proces transformacji energetycznej w Unii Europejskiej został zaplanowany długofalowo do 2050 roku. To wtedy obszar UE ma zostać modelowym przykładem gospodarki zeroemisyjnej. Realizacja tych ambitnych założeń oznacza praktycznie rezygnację z eksploatowania tradycyjnych nośników energii i maksymalizację wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych OZE. Największym emitorem gazów cieplarnianych są paliwa kopalne

Read More »

Dyrektywa EPBD „budynkowa” w sprawie charakterystyki energetycznej

Po ponad dwuletnim procesie legislacyjnym dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) została podjęta. Dokument został formalnie przyjęty przez Parlament Europejski na sesji plenarnej 12 marca 2024 r., a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Poniżej najistotniejsze punkty dla sektora energetycznego Niewiążące wycofanie „kotłów na paliwa kopalne”. Zgodnie z przepisami

Read More »

Jak systemy dotacji wpływają na zjawisko ubóstwa energetycznego. Czy dofinansowanie może pogłębić ubóstwo opałowe i strukturalne.

W grudniu 2023 roku Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport „Cztery oblicza ubóstwa energetycznego” Polskie gospodarstwa domowe w czasie kryzysu 2021-2023. Autorzy opracowania zebrali w 2022 roku dane od ponad 1000 respondentów i na tej podstawie oszacowali procentowy udział gospodarstw domowych w Polsce w czterech obszarach ubóstwa energetycznego. Ubóstwo opałowe –

Read More »

Inwestycje


Dotacje

Innowacje


Prawo

Formy organizacyjne energetyki obywatelskiej w Polsce.

lip 1, 2024
Proces transformacji energetycznej w Unii Europejskiej został zaplanowany długofalowo do 2050 roku. To wtedy obszar UE ma zostać modelowym przykładem gospodarki zeroemisyjnej. Realizacja tych ambitnych założeń oznacza praktycznie rezygnację z eksploatowania tradycyjnych nośników energii i maksymalizację wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych OZE. Największym emitorem gazów cieplarnianych są paliwa kopalne

Read More »

Forum Energii: Transformacja ciepłownictwa wymaga sieci niskotemperaturowych

cze 28, 2024
Największe wyzwania dla ciepłownictwa to osiągniecie neutralności klimatycznej. Dedykowany program dla kilku państw UE zakłada osiągniecie znacznej redukcji CO 2 do końca 2029 roku. Pozostało niewiele czasu biorąc pod uwagę, że na horyzoncie mamy nierozwiązane kwestie legislacyjne, projektowe oraz finansowe. Źródło: biznesalert.pl Link

Read More »

Od 1 lipca, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o OZE, zmienią się zasady rozliczania domowej fotowoltaiki. Nowi prosumenci trafią do nowego modelu, a obecni będą mogli wybrać. Co im się bardziej opłaci?

cze 28, 2024
Od 1 lipca wraz nowymi cenami nośników energii nowi prosumenci będą mieli możliwość wyboru zasad rozliczeń z operatorem sieci dystrybucyjnej za wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej. Instalacje PV uruchomione przed 1 kwietnia 2022 roku są rozliczane na zasadzie net-meteringu i mogą odebrać 70-80% energii oddanej do sieci. Instalacje PV

Read More »

Energetyka obywatelska nie skorzystała ze środków z KPO

maj 29, 2024
Spółdzielnia Energetyczna to pojęcie jeszcze do niedawna nieznane w polskim prawie. Dzięki zmianom wprowadzonym do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2019 r. poz. 1524) przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dodano autopoprawkę

Read More »


Masz interesujący temat? Uważasz, że twoje rozwiązanie jest zgodne z wizją energetyki obywatelskiej i chciałbyś się nim pochwalić?